کارگاه تشریح الزامات و مستند سازی ISO 13485

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به همت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری شرکت پویا مشاور اروند طب در مورخ 8،9،10 آذرماه سال جاری ، دوره آموزشی با عنوان ) تشریح الزامات و مستندسازی ISO 13485:2016 ( با حضور شرکت های فعال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در محل سالن فرهنگی مرکز رشد فناوری سلامت برگزار گردید . این دوره آموزشی که به مدت سه روز در قالب مباحث تئوری و عملی برنامه ریزی شده بود با هدف آشنایی مدیران و مسئولین فنی شرکت های تولید تجهیزات پزشکی با نحوه پیاده سازی و ارتقا سیستم مدیریت کیفیت در جهت بهبود فرایندهای سازمان برگزار شد.

برخی از مباحث مهم که در این دوره آموزشی توسط مدرس محترم جناب آقای مهندس مقدم مطرح گردید ، عبارتند از :
- تشریح کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت از دیدگاه استاندار د
- بیان چرخه PDCA در طراحی و پایش فرایند ها
- مدیریت ریسک برمبنای ISO 14971: 2019
- تشریح الزا مات تصدیق و صحه گذاری فرایندهای تولید