مرکز کامپيوتر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  مرکز کامپیوتر پژوهشکده بوعلی  
 
مسئول مرکز کامپیوتر:
هادی رحمانی
پست الکترونیک:   RahmaniSH5[at]mums.ac.ir
                    
مسئولیت ها:
             کارشناس کامپیوتر و مسئول IT پژوهشکده
 
 
- راه اندازی شبکه(MAN) پژوهشکده: با استفاده از Manageable Switch   و  UTP & Fiber Cable
- راه اندازی اینتر نت در داخل کلیه بخشها و مراکز تحقیقاتی ، قسمت اداری ، سالن کنفرانس و 
اتاق جلسات.
- راه اندازی File Server پژوهشکده و قرار دادن نرم افزارهای مختلف بر روی آن جهت استفاده پرسنل و
دانشجویان و همچنین اختصاص فضایی جهت هر کدام از بخش ها برای تهیه Backup از  فایل های ضروری خود.
- پشتیبانی شبکه کامپیوتری پژوهشکده در رابطه با اینترنت و نیز رفع مشکلات احتمالی آن.
- رابط پژوهشکده با مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه جهت هماهنگی های لازم با سیاستهای
 کلی دانشگاه.
- پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری کلیه سیستمهای پژوهشکده.
        تامین انواع نرم افزارهای مورد نیاز اعم از نرم افزارهای عمومی و یا اختصاصی.
        پشتیبانی نرم افزارهای اداری(اعم از پرسنلی و حسابداری).
        لازم به ذکر است این موارد شامل تماس های تلفنی پرسنل و مراجعه حضوری
ایشان 
        می باشد که در نیمی از موارد با استفاده از نرم افزارهای Remote اقدام به رفع اشکالات
        نرم افزاری می گردد و در سایر موارد به محل بخش یا آزمایشگاه مورد نظر مراجعه شده و در
        آنجا اقدام به رفع مشکلات احتمالی می گردد.
        تامین سخت افزار مورد نیاز قسمت های مختلف و حدالمقدور رفع مشکلات بوجود آمده.
        موارد فوق شامل سرویس دهی به سیستمهای شخصی پرسنل که گاهاً پیش می آید نیز
        می شود.
-  بازدید و بررسی دوره ای کلیه سیستمهای پژوهشکده.
-  طراحی و ساخت صفحات وب جهت سایت اینترنتی پژوهشکده.
-  پشتیبانی از سیستمهای جانبی مرتبط با کامپیوتر از جمله میکروسکوپ، HPLC ، دستگاه
        فلوسایتومتری و...
-  بروزرسانی اطلاعات سایت و هماهنگی بین سایت پژوهشکده با مراکز تحقیقاتی فعال.
-  ایجاد اسلایدهای آموزشی و آموزش موارد ضروری جهت پرسنل درخصوص شبکه ونرم افزارها.
-  و بطور کلی مدیریت کلیه طراحی های شبکه ای و کامپیوتری و اتوماسیون پژوهشکده.
 
 

 

                                                فرم های مورد نیاز                                               
 
  فرم اکانت موقت