جلسه تودیع و معارفه مسئول محترم امور مالی پژوهشکده بوعلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه تودیع و معارفه مسئول محترم امور مالی پژوهشکده بوعلی، جناب آقای بزرگ نیا و جناب آقای پیوندی با حضور مدیریت محترم پژوهشکده و جمعی از همکاران محترم واحد مالی مورخ 1400/10/14