جلسه تودیع معارفه ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه تودیع و معارفه ریاست محترم آزمایشگاه جامع تحقیقات با حضور معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه( جناب آقای دکتر غیور مبرهن ) به همراه جمعی از مدیران پژوهشکده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ _  روابط عمومی پژوهشکده بوعلی