درباره پژوهشکده بوعلي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

  ددرباره پژوهشکده  
 
مقدمه
   پژوهشكده بوعلي بعنوان قطب تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، با مساحت45000 متر مربع با سطح زير بنا 5500 متر محل استقرار 5 مركز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و چندين مركز غير مصوب مي باشد كه در سال 1376 تصويب گرديد. 6 مركز تحقيقاتي مصوب شامل مركز تحقيقات علوم دارويي، ايمونولوژي ، بيوتكنولوژي ، فيزيک پزشکي و میکروبیولوژی مي باشد.
   در مجموع حدود 25 نفر از اعضاء هيئت علمي تمام و نيمه وقت و بطور متوسط 30 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري براي انجام پايان نامه و پروژه هاي تحقيقاتي در حال انجام فعاليتهاي پژوهشي مي باشند. تعداد پرسنل پژوهشكده 50 نفر و شامل كادر رسمي، قراردادي و طرحي است  در حال حاضر آقاي دكتر محسن تفقدی بعنوان مسئول هماهنگي مراكز تحقيقات و رئيس  پژوهشكده مي باشند.

آشنايي با خلاصه اي از اهداف پژوهشكده:
  توليد تكنولوژي در زمينه فرآورده هاي بيولوژيك و نوتركيب در راستاي استقلال كشور
  تامين نيازهاي كشور از طريق تحقيقات بنيادي كه موجب افزايش دانش فردي مي گردد.
  تامين نيازهاي كشور از طريق تحقيقات كاربردي كه ايجاد روشهاي جديد را به ارمغان خواهد داشت.
  انجام تحقيقات پزشكي در چارچوب پروتكل جهاني
  توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علوم ژنتيك، ايمونولوژي، فيزيولوژي و غيره.
  همكاري علمي با ساير مراكز علمي و پژوهشي داخل خارج  از كشور.
  تربيت نيروي انساني محقق در زمينه هاي مختلف.
 
بسمه تعالي

ارشادات ارزشمند مقام معظم رهبري در خصوص جايگاه و اهميت پژوهش و نقش محوري تحقيقات در ارتقاء همه جانبه جايگاه كشورمان در سطح جهان جاي هيچگونه سهل انگاري ومماشات با مشكلات فراروي را براي دست اندركاران امر پژوهش در سطح كشور باقي نمي گذارد. بار مسئوليت خطير ما در اين خصوص با بررسي سند چشم انداز 20 ساله كشور دو چندان مي شود زيرا كسب رتبه برتر منطقه تا سال 1404 فقط با برنامه ريزي دقيق ، مستمر و تلاشي مضاعف مقدور خواهد بود. كشور ما نيز بعنوان الگوي اسلامي يك كشور پيشرفته مي بايستي در طي نمودن مراحل  پيشرفت همواره به پژوهش و تحقيق بعنوان يك فرآيند پايه اي و حياتي نگريسته و حركت در اين مسير را موجب بالندگي و پيشرفت بيش از پيش بداند .
در اين مسير از مهمترين فعاليتهاي پايه اي مي تواند ايجاد شبكه ملي نوآوري و شكوفايي باشد. اين مهم كه خود مي تواند در صورتيكه فيلترهاي لازم را دارا باشد مانع انجام پژوهشهاي تکراري و موازي و بعضا بي ثمرشده و در سوق دادن پژوهش ها به سمت تحقيقات كاربردي ، كارآمد و حلال مشكلات عمومي مردم بسيار مثمرثمر  باشد انشاءالله .
پژوهشكده بوعلي بعنوان قطب اصلي فعاليتهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شرق كشور توانسته است تاكنون در اين جهت فعاليتهاي بسيار ارزشمند و شاخصي را داشته باشد . بگونه اي که همواره بعنوان الگوي انجام فعاليتهاي پژوهشي مراکز مختلف در محيط واحد از طرف مسئولين وزارت متبوع مطرح بوده است . همدلي و يکرنگي حاکم در بين اعضاء پرتلاش هيات علمي و پرسنل کوشا و ساعي پژوهشکده يکي ازنقاط قوت وبسيار مهم در افزايش راندمان پژوهشي مراکز مستقر بلحاظ استفاده از ايده ها ، تجهيزات،پرسنل کارآزموده وفضاهاي مشترک بوده است . مسلما اين اصل مهم وآزموده شده توسط ساير کشورها که تخصيص فضاي اختصاصي به امر پژوهش بهره پژوهشي را چندين برابرميکند نيز دراين مورد بسيار رهگشا بوده است. اميد است با استعانت از الطاف لايزال الهي و با همكاري و مساعدت مسئولين محترم وزارت متبوع ، دانشگاه وكليه اعضاء محترم هيأت علمي و دانشجويان عزيز بتوانيم ضمن رساندن اين پژوهشكده به جايگاه شايسته نام خود در جهت حل مشكلات سلامت جامعه نيز قدمهاي ارزشمندي برداريم .
دكتر محسن تفقدی
 رئيس پژوهشكده بوعلي