بازديد از پژوهشكده بوعلي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  برنامه ی بازدید از پژوهشکده بوعلی  
  به منظور برنامه ريزي مناسب در جهت بازديدهاي علمي از پژوهشكده، موارد زير به اطلاع عموم علاقه مندان مي رسد:
 بازديدهاي گروهي طبق فرآيند زير:

    - جهت هماهنگي 2 هفته قبل از زمان بازديد بايستي اقدامات زير صورت پذيرد:

      * ارسال نامه اداري از طريق نمابر  37112596-051 و پيگيري تا حصول نتيجه:
      الف) جهت اساتيد و يا دانشجويان از طرف معاون آموزشي دانشکده هاي دولتي و غيردولتي. 
      ب  ) جهت دبيران آموزشگاه ها و يا دانش آموزان مقاطع دبيرستان نامه اداري از طرف نواحي آموزش و پرورش.

 
     * درج مشخصات گروه هدف شامل:
        الف) تعداد بازديدکنندگان (15 تا 20 نفر)
        ب  ) بازه زماني مورد نظر(  2ساعته از صبح  ساعت 9 تا 11 ظهر).
ج)جهت هماهنگی برای بازید : سرکار خانم صدری تلفن تماس  05137034407


     * نوع مراکز تحقيقات و آزمايشگاه ها (حداکثر 4 مورد) مشخص شود.
        اين مراکز و آزمايشگاه ها شامل: مرکز تحقيقات ايمونولوژي- مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي- مرکز تحقيقات علوم دارويي- مرکز تحقيقات نانوفناوري- مرکز تحقيقات ميکروب و ويروس شناسي- مرکز تحقيقات فيزيک پزشکي- بخش ژنتيک انساني- بخش ميکروسکوپ الکتروني- بخش ايمونوبيوشيمي
 
  آدرس: مشهد - ميدان فردوسی- ميدان بوعلی- پژوهشکده بوعلی
کدپستی:                   9196773117
تلفن:           15 - 37112611   (051)
دورنگار:               37112596   (051)
پست الکترونيکی:     
BuAli.Research[at]mums.ac.ir