واحد ايمني و سلامت پژوهشكده بوعلي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 

 
 
 مسئول : آقاي مهندس سيفي
  ایمیل : Seifim1[at]mums.ac.ir
 
 يكي از اركان سلامتي در نظام شغلي، آگاهي از مخاطرات حين   كار- شناسايي ميزان خطر- و اتخاذ روشهاي   صحيح پيشگيري و كنترل خطرات است. اين مهم با آموزشهاي اختصاصي بهداشت و سلامت شغلي و حرفه‌اي به پرسنل بخش- اجراي عملي روشهاي استاندارد موجود- بررسي و باز بيني مجدد سودمندي اين روشها قابل دستيابي است. از طرفي ديگر نيل به اين اهداف، علاوه بر مشاركت و آگاهي پرسنل بخش، نيازمند باور وتقبل هزينه لازم از سوي نظام مديريتي هر مجموعه شغلي است.
استفاده از مطالب آموزشي كه از سوي واحد ايمني و سلامت پژوهشكده در صفحات اين وب سايت آمده است همراه با تدابير و تمهيدات لازم كه در مراكز و آزمايشگاهها اتخاذ خواهدگرديد و همچنين مشاركت فعال همكاران به عنوان مهمترين عامل، مي‌تواند ميزان بروز حوادث شغلي را به شدت كاهش دهد.