ميكروسكپ الكتروني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
وب سایت بخش میکروسکوپ الکترونی به شما خوش آمد میگوید.....
 
  
رئيس بخش
 
 درجه ي علمي:دانشيار
 آدرس پست الكترونيك:  AlaviH[at]mums.ac.ir
 HAlavi2003[at]gmail.com
 
هدف
تاریخچه
هدف از تاسیس بخش میکروسکوپ الکترونی ارائه خدمات تکنیکی با کیفیت به متقاضیان محترم جامعه علمی و صنعتی اعم از آموزشی ، پژوهشی و بالینی بصورت تئوری و عملی و بعلاوه افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه در بخش بصورت هماهنگ با توسعه فن آوری با استفاده از تجهیزات جدید در حد امکان می باشد.
بخش میکروسکوپ الکترونی دارای تقریبا 140 مترمربع وسعت می باشد که دستگاه نصب شده در آن در سال 1378 به ریاست دکتر جعفری آغاز به کار نموده است. از تابستان 1385 دکتر سید حسن علوی ریاست بخش را بعهده گرفته و از فعالیت های ایشان راه اندازی مجدد دستگاه پس از یک وقفه طولانی و امکان تهیه میکروگراف الکترونی دیجیتال می باشد.کارشناس ارشد بخش خانم بي بي اشرف حسيني، همکاری مداوم دارد.
 
امكانات و تجهيزات:
 
 
تجهيز بخش ميکروسکپ الکتروني به دستگاه Scanning Tunneliny Microscope
براي توضيحات بيشتر صفحه « میکروسکوپ اسکنینگ» را ببينيد
 
  1- دستگاه ميكروسكوپ الكتروني: دستگاه فعال در بخش میکروسکوپ الکترونی از نوع گذرا (Transmission) است که در جهت مطالعه و بررسی ساختمان داخلی نمونه های مورد استفاده می باشد.(بزرگنمائی 500000 )  
  2- دستگاه اولتراميكروتوم: اين دستگاه قادر به برشگيري نمونه ها تا ضخامت 50 نانومتر براي مشاهده با ميكرسكوپ الكتروني گذرا TEM مي باشد.
  3- دستگاه تيغ ساز: اين دستگاه قادر به ساختن تيغ هاي شيشه اي براي استفاده در اولتراميكروتوم مي باشد.
  4 - ترازوي ديجيتال: بادقت 01/0گرم
  5- تيغ الماسه
  6- دستگاه همزن مغناطيسي
  7- دستگاه Ph متر
  8- دستگاه خلاء
  9- ميكروسكوپ نوري معمولي
  10- استرئوميكروسكوپ
  11- تانك نيتروژن مايع
 
روش كار:

 

  1- انتخاب نمونه به ابعاد حدود 1X1 ميليمتر.
  2- نمونه انتخاب شده در گلوتارآلدئيد قرار داده مي شود.
  3- فيكساسيون(گلوتارآلدئيد و اسميوم تتراكسيد)
  4- آبگيري (هيدراتاسيون)
  5- انفيلتراسيون
  6- قالب گيري
  7- تهيه برش نازك
  8- رنگ آميزي
  9- مشاهده با EM
روش ارسال نمونه:
پس از انتخاب نمونه مورد نظر به ابعاد حدود 2 ميلي متر آنرا داخل فيكساتور گلوتارآلوئيد قرار داده
( در صورت در دسترس نبودن بطور موقت ميتوان از فرم آلدئيد استفاده نمود ) و به بخش ميكروسكوب
الكتروني انتقال دهيد .  
 
 
 
 
 
 
زمان بازديد رسمي از بخش ميكروسكپ الكتروني 15هر ماه به مدت 1 ساعت  مي باشد.
 
 
  
                         فعالیت های جدید 

 

            شروع فعالیت ایمنوالکترون میکروسکوپی
 
                            هزینه انجام خدمات