اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 36
ديروز:55
اين هفته: 149
هفته‌ي گذشته: 541
اين ماه: 750
ماه گذشته: 2493
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

 

رؤسا مراکز تحقیقات  و اعضای هیئت علمی پژوهشکده بوعلی
دکتر محمود محمودی
 
رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
 mahmoudi[at]mums.ac.ir
   دکتر جلیل توکل افشار
 
 رئیس بخش ایمونوژنتیک و کشت سلولی
  tavakolaj[at]mums.ac.ir
 
دکتر عبد الرضا وارسته
 
رئیس بخش ایمونوبیوشیمی
 
 
  دکتر محمد رضا عباس زادگان
 
رئیس بخش ژنتیک انسانی
 
 
 
دکتر محمود رضا جعفری
 
 رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری
 
 
 
دکتر محمد رمضانی
 
 رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی
 
 
دکتر جواد بهروان
 
رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
 
 
دکتر زهرا مشکات
 
رئیس مرکز مقاومتهای میکروبی
meshkatz[at]mums.ac.ir
 
دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
 
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی
 
 
  دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا
 
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور
 
 
   دکتر بیژن ملائکه نیکویی
 
 رئیس مرکز رشد فناوری فرآوردهای داروئی
 
 
 دکتر مجید ممیزان
 
 رئیس مرکز رشد فناوری داروئی
 MomayezanM1[at]mums.ac.ir