اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 65
ديروز:109
اين هفته: 322
هفته‌ي گذشته: 862
اين ماه: 2065
ماه گذشته: 3353

پرسنل بخش اداري پژوهشكده

 

پرسنل بخش اداری پژوهشکده بوعلی

   رئیس امور اداری     

 

فرید باقری

05137112775     

Helalin1[at]mums.ac.ir

 

 

مسئول حراست

 

محمود سیفی

05137112589

Seifim1[at][at]mums.ac.ir

رئیس حسابداری

 

کامیار بزرگ نیا

05137112790

Bozorgniak1[at]mums.ac.ir

 

 

مسئول دبیرخانه و کارشناس امور اداری

سارا واحدی

05137112611-16

vahedis3[at]mums.ac.ir

 

حسابدار

روح الله رحمانی زاده

05137112790

RahmanizadehR1[at]mums.ac.ir

 

کارشناس امور اداری و طراح

 

            رزا صدری                  

05137112611-16

sadrir1[at]mums.ac.ir
 

حسابدار

 

بهاره مردانپور

05137112790

SadriR1[at]mums.ac.ir

 

 

مسئول IT

 

حمید توکلی

05137112774

tavakkolih1[at]mums.ac.ir

 

مسئول انبار

 

علی قدیمی

داخلی 4706

Ghadimia3[at]mums.ac.ir

 کار پرداز
محمد علی فاطمی نژاد     
 05137112511

 

 

 

مسئول اموال

 

سیده زهرا موسوی

05137120090

Bakhshia1[at]mums.ac.ir


کار پرداز

 

 

     علیرضا سیری               
 05137112511