اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 37
ديروز:55
اين هفته: 150
هفته‌ي گذشته: 541
اين ماه: 751
ماه گذشته: 2493
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

تجهيزات پژوهشکده و مراکز تحقيقات دانشگاه


تجهيزات پژوهشکده بوعلي و مراکز تحقيقات دانشگاه

 
 
تجهيزات موجود داخل پژوهشکده
 
 
   • تجهيزات مرکز تحقيقات ايمونولوژي:
- میکروسکوپ (اینورت، فلورسانس، معمولی)
- تجهیزات تخلیص پروتئین شامل ستونهای کروماتوگرافیUV و Visible
- تجهیزات کامل انواع تست الایزا
- تجهیزات کامل الکتروفورز
- دستگاه سل هاروستر
- ستونهای کروماتوگرافی نیمه صنعتی
- الکتروفورز اسکنر
- بن ماری، شیکر، Vortex
- پاور ساپلای
- انکوباتور Co2، تانک ازت
- تانک ژل الکتروفورز عمودی و افقی
- پمپ پریستالتیک
- فراکشن کالکتور
- سیستم های فیلتراسیون
- اولترافیلتراسیون
- فریزر70-
- هود لامینار
- وسترن بلات
- سانتریفوژ یخچالدار
- فریزر داریر
- نفلومتر
- اسپکتروفتومتر
 
- درای بلاکر
- ترموسایکلر
- پمپ پریستالتیک
- documentation Gel
- Real time PCR
- Ultracentrifuge
- Vacum system
- Micro centrifuge
- UV lamp
-Homogenizer
-UV Transilluminator
- Digital halance
- Incubators
- Concentrator
- HPLC
- FPLC
- Heater
- Oven
- Hood
- Mini Spin
 
 
    تجهيزات مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي
بخش بيوتكنولوژي مولكولي
 Nanodrop اسپكتروفتومتر، ميكروسكوپ اينورت-فلورسانس ،ميكروپليت فلورسانس-لومينسانس ريدر ، الكتروفورز عمودي، الكتروفورز افقي، دستگاه Gel documentation ، دستگاه Gradiant PCR، سانتريفوژ يخچال دار، فريزر◦C70-، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، انواع هود ميكروبيولوژي و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .
 
بخش فرآورده هاي بيولوژي
 الكتروفورز عمودي، الكتروفورز افقي، سانتريفيوژ يخچال دار، فريزر◦C70-، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، انواع هود ميكروبيولوژي و لامينار ، تانك ازت ، شيكر انكوباتور .
 
بخش نانومديسين
HPLC نيمه تهيه اي، سانتريفيوژ پخچال دار، لومينومتر لوله، لومينومتر پليت، تجهيزات كشت سلولي شامل انكوباتورCO2، هود لامينار، ميكروسكوپ اينورت، فريزرهاي ◦c70- و ◦c135- ، تانك ذخيره سلولي، فلوسيتومتر
 
بخش نانو تکنولوژی
 انواع سونيكاتور (Probe , Bath)، انواع هموژنايزر (Probe Hemogenizer,Bead beater, Microfluidizer) ، الكتروفورز عمودي، الكتروفورز افقي، دستگاه ELISA Reader ، دستگاه washer ELISA، سانتريفوژ يخچال دار، فريزر◦C70-، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، انكوباتور CO2، هود لامينار.
بخش شيمي دارويي
سرپرست:دكتر فرزين هاديزاده(دانشيار شيمي داروئي)
تجهيزات موجود در بخش شامل  : PHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، دستگاه تعيين نقطه ذوب، هود شيمي .
 
 
 
   • تجهيزات مرکز تحقيقات علوم دارويي:
 - آزمايشگاه گياهان دارويي        
 دستگاه فريز دراير
 دستگاه ديو نايزر  
 
- آزمايشگاه  آناليز                    
 دستگاه سپكتروفتومتر مادون قرمز (IR)
 دستگاهاسپكتروفلوريمتر
 دستگاه اسپكتروفتومتر uv-vis
 
 - آزمايشگاه  فارماسيوتيكس         
 Extruder
Probe Sonicator
Freeze -Dryer
Microfluidizer
SDS-Page
الایزا ریدر
سانتريفيوژ يخچالدار 
 
 دستگاههاي:
 MPLC 
 فريزدراير
 PCR
 الكتروفورز عمودي و افقي
 اسپكتروفتومتر UV-vis-
ميكروتوم-
انكوباتور يخچالدار
 سونيكاتور پراب
 دستگاه خوانش اليزا
 اسپكتروفتومتر مادون قرمز- HPLC-
اسپكتروفلوريمتر
 لومينومتر( پليت و لوله) 
 HPLC نيمه تهيه اي.
 
 
 
 
 
   تجهيزات مرکز تحقيقات ويروس شناسي و باکتري شناسي:
• انکوباتور
• انکوباتور شیکردار
• ترموسایکلر
• سیستم الکتروفورز افقی و عمودی
• ژل داکیومنتیشن
• ترازوی دیجیتال
• هات پلیت
• میکروسانتریفیوژ
• هود
 
• الایزا ریدر
• یخچال
• فریزر
• اتوکلاو
• فور
• ورتکس
• میکروسکوپ نوری
• بن ماری
 
 
 
    • تجهيزات بخش ميکروسکپ الکتروني:
  1- دستگاه ميكروسكوپ الكتروني: دستگاه فعال در بخش میکروسکوپ الکترونی از نوع گذرا (Transmission) است که در جهت مطالعه و بررسی ساختمان داخلی نمونه های مورد استفاده می باشد.(بزرگنمائی 500000 ) 
  2- دستگاه اولتراميكروتوم: اين دستگاه قادر به برشگيري نمونه ها تا ضخامت 50 نانومتر براي مشاهده با ميكرسكوپ الكتروني گذرا TEM مي باشد.
  3- دستگاه تيغ ساز: اين دستگاه قادر به ساختن تيغ هاي شيشه اي براي استفاده در اولتراميكروتوم مي باشد.
 
  4- ترازوي ديجيتال: بادقت 01/0گرم
  5- تيغ الماسه
  6- دستگاه همزن مغناطيسي
  7- دستگاه Ph متر
  8- دستگاه خلاء
  9- ميكروسكوپ نوري معمولي
  10- استرئوميكروسكوپ
  11- تانك نيتروژن مايع